Paslaugos

GYVENAMOJO NAMO STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARACIJOS TVIRTINIMAS
kai dokumentai VTPSI priduodami elektroniniu būdu portale www.planuojustatyti.lt


Atliekame dokumentų rengimo ir pridavimo VTPSI procedūras.
Susisiekite su mumis dėl Jūsų turimų dokumentų įvertinimo ir paslaugų užsakymo
tel.: 8613-88755; el.p.: projektuasorti@gmail.com

 

Su prašymu patvirtinti deklaraciją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pateikiami šie dokumentai:

1. užpildyta deklaracija;

2. statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis-darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas;

3. pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui;

4. statybą leidžiantis dokumentas (SLD). Tais atvejais, kai SLD nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

5. statinio kadastro duomenų byla;

6. atnaujinta žemės sklypo naudmenų byla, jei keitėsi sklypo užstatymo plotas;

7. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

8. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;

9. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 7 priedą;

10. rašytiniai pritarimai statinio projektui pagal STR 1.05.01:2017 6 priedą;

11. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

12. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

13. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

14. pastatų garso klasifikavimo protokolai – sublokuotiems namams, daugiabučiams;

15. pastatų energinio naudingumo sertifikatai;

16. statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų) kopijos, kartu su apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis;

17. statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų) kopijos, kartu su apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis (pastatams virš 300 m2);

18. statybos vadovo atestato kopija;

19. geriamojo vandens kokybės tyrimų (neprivaloma, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

 

PRELIMINARŪS MOKESČIAI

1.   Deklaracijos tvirtinimas – 14 EUR;

2.   Projekto koregtūra (jei pastatyta ne pagal projektą) – pagal susitarimą su projektuotoju;

3.   Darbo projektas (jei turimas tik Techninis projektas) – pagal susitarimą su projektuotoju;

4.   Statinio kadastro duomenų byla ~150 EUR;

5.   Žemės sklypo naudmenų byla – 80 EUR;

6.   Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos – 60 EUR už kiekvieną IT rūšį (elektra, vandentiekis, nuotekos, dujos, ryšiai);

7.   Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – 80 EUR;

8.   Garso klasifikavimo protokolas – nuo 280 EUR;

9.   Pastatų energinio naudingumo sertifikatas – nuo 70 EUR;

10.            Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir statybos vadovo atestatai ir draudimai – pagal susitarimą;

11.            Geriamo vandens kokybės tyrimas ~100 EUR.

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtinta Deklaracija, kartu su Statinio kadastro duomenų byla ir Žemės sklypo naudmenų atnaujinimo byla priduodama į Registrų centrą.

 

Atliekame dokumentų rengimo ir pridavimo VTPSI procedūras.
Susisiekite su mumis dėl Jūsų turimų dokumentų įvertinimo ir paslaugų užsakymo
tel.: 8613-88755; el.p.: projektuasorti@gmail.com