Paslaugos

Savivaldybių kodai:
https://www.vmi.lt/cms/leidiniai90/-/asset_publisher/KoB7/content/savivaldybiu-kodai/10174;jsessionid=632B1E92E850C4BE4B43DE32CFF5EFBA

VMI sąskaitos į kurias mokami mokesčiai už Statybą leidžiantį dokumentą:
https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
Įmokos kodas 530xx, kur vietoje xx įrašomas savivaldybės, kurioje planuojama statyba, kodas.

Mokesčių dydžiai:

Eil. Nr.

 

 

Valstybės rinkliavos pavadinimas

 

Dydis (eurais)

4.532.

leidimo statyti naują ypatingą statinį / (statinius) išdavimą                             

150

4.533.

leidimo statyti naują neypatingą statinį / (statinius) išdavimą                          

78

4.535.

leidimo rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą                          

150

4.536.

leidimo rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą                          

78

4.537.

leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą   išdavimą                          

37

4.538.

leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu                          

28

4.539.

rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo  pritarimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis privalomas)                                        

37